Tahle bunda nese jméno biblického významu. Nemusíme se však ani klanět, ani zívat nudou. Příběh o člověku jménem Aaron je v Knize knih velmi významný. Týká se totiž slavného období izraelských dějin. A dějiny, ty nejsou žádná nuda.

Aniž bychom chtěli unavovat množstvím historických souvislostí: Aaron byl bratr Mojžíše. Toho zná každý. Ten vyvedl Izraelity z Egypta, kde jim hrozilo otroctví a smrt. Staré náboženské spisy judaismu i křesťanství hovoří o Aaronovi jako o Mojžíšově pomocníkovi. Ale pravda je přece jen trochu zábavnější.

Když Bůh promluvil k Mojžíšovi skrze hořící keř a vyzval ho, aby se vrátil do Egypta a požadoval od faraona propuštění Izraelitů, Mojžíš se tak trochu vymlouval. Že prý se na tuhle práci nehodí a kdesi cosi. Tím však Hospodina pěkně naštval. A ten tedy vykřikl: „Tak mi sem koukej zavolat Aarona“.

Bůh dobře věděl, že Mojžíš se vymlouvá proto, že se stydí za svou vadu řeči. Na rozdíl od něj jeho starší bratr Aaron mluvit uměl, a jak! Tak se stal Aaron prvním tiskovým mluvčím v dějinách lidstva. Dokonce mluvčím samotného Boha!

Aaron byl vůbec zajímavý chlapík. Nejen že mluvil k lidu, ve skutečnosti vykonal pro Boha mnoho zázraků, včetně toho, že proměnil svou hůl v hada a poté nechal svou hůl sníst hole faraonových kouzelníků. To měli za to, pacholci!

Pomocí své hole také přivolal první tři pohromy: krev, žáby a vši. Takový kamarád by se leckdy hodil i dnes, že?